Proposta pedagóxica para o espectáculo sobre Lois Pereiro “Mundolois”

 

Proposta pedagóxica para o espectáculo sobre Lois Pereiro “Mundolois”

Ano: 2011
Cliente:  Nordesía Producións
Localización: Vigo, Pontevedra