Exposición “Áreas Residenciais Universitarias Concurso de ideas. Campus de Elviña da UDC”, realizada na Fundación Pedro Barrié de la Maza de A Coruña