Desenvolvemento dos materiais didácticos para a realización de visitas guiadas de arquitectura contemporánea correspondentes ao “proxectoterra”