Deseño e fabricación dos elementos expositivos para a mostra “Música en branco, a memoria dunha cidade”