A colección de olería tradicional do Concello de Vigo. Publicacións do CAT 02. Concello de Vigo 2011